Kasak Solutions

Karl Urbanik – inspireeriv liider oma meeskonnale

Karl Urbanik on oma meeskonna silmis juht, kellega võiks minna kasvõi maailma lõppu. Ta on liider, kellega tahetakse teha koostööd ning kelle meeskonna iga lüli inspireerib teist. Üdini positiivse ellusuhtumise ja aktiivse suhtlejahingega Karl suhtub müügitöösse ja selle võimalustesse kirega, nähes siin palju enamat, kui tavaliselt harjunud ollakse – sealhulgas väärtuse pakkumist ja probleemide lahendamist. Nendele põhimõtetele toetudes on ta oma meeskonna loonud parimatest müügiinimestest, keda teab.

Kuidas sündis kirglik müügimees: igale inimesele meeldib asju osta, kuid mitte kellelegi ei meeldi, kui neile asju müüakse.

Tõeliselt kirgliku müügimehe tee sai alguse hetkest, mil Karl teatas vanematele oma soovist minna sõbra eeskujul USA-sse raamatuid müüma. Seepeale oli ta ema arvanud, et niisugune töö pole Karli jaoks, kuna ta otsivat elus pigem kindlusetunnet. Niisugune eelarvamus kannustas Karli otsust sõita ookeani taha, et tõestada hoopiski vastupidist. Sügaval sisimas oli tal tegelikult kogu aeg olemas teadmine, et pigem eelistab ta stabiilsele ning mugavale elule ekstreemsusi ja riskide võtmist.

Põhjalik ettevalmistus ees ootavateks tegevusteks tagas edu võõrsil ja Karl pühendas end sellele jäägitult. Nüüd, viis aastat hiljem, on mees tänulik selle „päästiku“ eest, mis teda innustas ette võtma elu muutvaid otsuseid.

Southwesterni kaudu tegeles Karl raamatute müügiga USA-s kokku kolm aastat. Alguses, ainult müües, saavutas ta küll märkimisväärset edu, kuid soov pidevalt areneda ja ennast täiendada motiveeris teda järgmistel aastatel juurde õppima ka juhtimist ja coachingut. Kolmandal aastal tõusis Karl tänu oma kogemustele ja teadmistele raamatute müügi organisatsiooni juhiks, olles eestvedajaks 11-liikmelisele meeskonnale.

Kuna raamatute müük USA-s oli hooajatöö ja vahele tuli ka pandeemiakriis, tekkis loogiline vajadus leida või luua midagi stabiilsemat. Seekord siis taas Eestimaal. Mõnda aega tegutseti LHV müügimeeskonnas ning järgmise loomuliku sammuna loodi koos sõbraga oma ettevõte. See tegutses toidumaailmas. Nimelt hakati müüma kvaliteetseid toiduvalmistamise tarvikuid – seda klientide kodudes käies ning koos toote tutvustusega valmistati kohapeal ka toitu. Ettevõtmist saatis edu ja lühikese aja jooksul värvati tööle uusi inimesi. Peagi oli koos Karli ja tema sõbraga AMC Cooking OÜ meeskonnas kokku 13 inimest.

Karl on veendunud, et sellise müügiedu tagas neile teistsugune lähenemine müügimetoodikale. See põhines USA kogemustel ja olulisena toob mees välja mõnusa õhkkonna loomise, kus inimene isegi ei tunne, et ta osaleb surve all ostuprotsessis. Ta lihtsalt saab naudingu osaliseks.

Tänu oma eelnevatele ja mitmekesistele kogemustele oskab Karl sõnastada, mida ta elult ootab ja kui väga müük talle tegelikult meeldib: „Ehkki tean täpselt, kuhu poole liigun – mõistan, et oma sihtide osas tuleb olla vajadusel ka paindlik ja kohanemisvõimeline,” nendib Karl ja lisab veendunult arusaama, millest lähtudes müügimetoodikat üles ehitada – igale inimesele meeldib asju osta, kuid mitte kellelegi ei meeldi, kui neile asju müüakse.

Karli praeguse ettevõtte – Obsessed OÜ nimi – sai otseselt inspiratsiooni Grant Cardone`ì müügiteemalisi audiosaateid kuulates. Granti mõttetera kõlab: „Ole pühendunud või ole keskpärane” (be obsessed or be average). Pühendumus ja usk, millega Grant räägib, aitas Karli saada pühenunud müügimeheks. „Ma pean seda väga heaks ametiks, kuna see aitab inimestel probleeme lahendada. Usun oma tegevusse kogu südamest. Minu poolest võiks isegi mu hauale kirjutada „Müügimees“,“ räägib Karl õhinal oma kutsumusest ning rõhutab üle, et oma meeskonnaga müüakse ainult seda, mille kvaliteeti ja otstarbekusse usutakse. Hea ostuõhkkonna loomiseks pole seejuures oluline mitte valdkond, vaid toode ise.

Probleemide ilmnedes võtab ta fookusesse lahenduste otsimise. Müügimaailmas tõelise edu saavutamise eeldus on pidev eneseareng, ambitsioonikus ja valmidus mugavustsoonist välja astuda. „Mind paneb tulemuspalk pingutama ja ma naudin seda,“ ütleb ta ausalt. „Soovin viia müügikogemuse uuele tasemele sellisel määral, et muutuks Eesti inimeste arusaam müügist ning saamine Eesti parima tagasisidega ettevõtteks on meie siht. Ma ei aja taga numbreid, vaid suur rõhk on kvaliteedil ja kliendi rahulolul.“

Coachiv liider – edu alus on vabadus ja valikuvõimalused.

Oma ettevõtte juhtimisel kasutab Karl coachivat stiili tunnistades, et see on ka ainus, mida ta tunneb ja oskab: “Ma pole kunagi töötanud ettevõttes, kus toimuks autoritaarne käsu ja kontrolli suhe. Usun, et edu aluseks on see, kui inimestel on palju vabadust ja valikuvõimalusi.”

Tõenäoliselt on selline lähenemine põhjuseks, miks meeskond tunneb end Karliga koos töötades hoituna. „Ma püüan olla selline liider, kelle juures ma ise tahaksin töötada. Seetõttu arendan ennast pidevalt ja õpin kogu aeg juurde. Usun, et hea juht peab oskama oma emotsioone juhtida, inimesi koostööle suunata ja anda piisavalt tagasisidet. Samuti peab olema oskus mõista erinevate inimeste tugevusi ja nõrkusi, et see kõik omavahel koos tööle panna,” jagab Karl oma nägemust juhi kui liidri rollist. Obsessed OÜ meeskond tunneb, et tegutsetakse ühise eesmärgi nimel. Ettevõtte juhil jätkub häid sõnu ja positiivsust oma inimeste jaoks ning ta on valmis õnnestumise puhul jagama nii personaalset kui ka avalikku tunnustust.

Meeskond kinnitab, et Karl on inspireeriv juht ja eeskuju, toetades tiimi liikmeid igakülgselt nii oma väärtuslike kogemusi jagades, kui arenemis- ja õppimisvõimalusi pakkudes. Tööeetika on suure tähtsusega ja sellest peetakse kinni, sest kõigil on suur soov saavutada oma eesmärke. „Minu töösuhe oma töötajatega põhineb aususel. Kui see on olemas, siis on võimalik igast probleemist üle saada,” kinnitab Karl. Aus tagasiside loob võimaluse mõlemapoolseks arenguks.

Ta lisab loomuomase positiivsusega, et kui miski ka viltu veab, siis ainus tee on ikkagi minna edasi, sest aega tagasi keerata ei saa. Oma ja ka teiste tegude eest võtab ta vajadusel vastutuse enda peale.

Ekstreemsport ja targad raamatud

Sama suure kire ja tegutsemisjanuga nagu Karl teeb müügitööd, elab ta vabal ajal. Ta on mitmekülgne ekstreemspordi harrastaja, hingelähedased on nii motokross, lumelauaga sõitmine, mäesuusatamine, murdmaasuusatamine kui ka poksimine. Ka on ta osalenud Eesti juunioride meistrivõistlustel piljardis. Vaba aja veetmise tegevuste nimekirjas on enesearengu raamatute lugemine, uute suhete loomine ja müügiteemaliste audiosaadete kuulamine. Üleüldse peab Karl lugu kogemuslugudest, mida edukad ja targad inimesed jagavad.

Vaatamata sellele, et on olnud hulgaliselt võimalusi reisida laias maailmas ja näha eksootilisi ning imelisi paiku, kuulub Karli süda siiski Eestile. Ta ei välista ka tulevikus oma lapsepõlvemaale – Võrru – tagasi asumist ning siia oma perega kodu loomist.

On tähelepanuväärne, et müügiinimesena ei ole Karl üldsegi mitte materialist – kui ta saaks valida vaid ühe asja, mida kaasa võtta – siis ei oleks see üllatuslikult sugugi mitte telefon, vaid hoopis hea tuju!