Kes või mis on PERFI?

10-aastane värbamiskogemus ütleb mulle üht: ettevõttes peavad suhted korras olema, sest siis leiavad inimesed ise tee Sinu meeskonda. Kui inimeste leidmine tekitab suurt raskust ning olemasolev personal ei ole lojaalne, siis on midagi valesti. Tuleb selgeks teha, mis on valesti ning teha parandused.

Rohkem kui 7000 läbitehtud tööintervjuud ütleb mulle järgmist: intervjueerija peab olema kui psühholoog, et kandidaadid avaneksid. Intervjueerija peab jõudma inimeseni, mitte hindama ainult CV’sse kirjutatud oskusi ja väljaõpet. Lõppude lõpuks peab uus inimene sulanduma meeskonda ja sobima isiksuselt oma otsese juhiga.

Baaskoolitusprogrammi väljatöötamine ettevõtte Fors MW AS meistritele ütles mulle: kompetentse oli selles ettevõttes oluliselt rohkem kui pealtnäha paistis, tuleb lihtsalt küsida õigeid küsimusi, ja teha seda õigel ajal õiges järjekorras.

7-aastane juhtimiskogemus näitas mulle: iga ettevõte algab vähemalt ühest inimesest, enamjaolt rohkemast. Juhtide roll on kogu firma toimimises, edukuses ja jätkusuutlikkuses määrava tähtsusega. Juhtimiskultuur on aluseks firma mainele, tööjõu voolavusele ning majandustulemustele.

Seda kõike arvesse võttes tundsin mõned aastad tagasi, et juhid vajavad uut tööriista, mis aitaks neil kiiremini ja efektiivsemalt lahendada personalialaseid probleeme. Probleemid võivad olla seotud suhete, kommunikatsiooni, värbamise, finantside, töökeskkonna või juhtimisega.

Lähteülesandes tulenevalt lõin personalivaldkonda uuendusliku lahenduse PERFI. Tegemist on kuni kaks tundi kestva personalikaardistuse treeninguga. Mängulises vabas vormis vastatakse väga paljudele töötajaskonnaga seotud küsimustele, millele järgneb meie meeskonnapoolne põhjalik analüüs ja kokkuvõte.

Aega on meil kõigil ühe palju ja edu sõltub selle piiratud ressursi efektiivsest kasutamisest. Palju aega nõudvad tõsised töökoosolekud ja arenguvestlused on meie aina enam aega hindaval töömaastikul jäämas tagaplaanile. Personali on aga jätkuvalt vaja nii kaardistada, värvata kui ka aina rohkem teada, milline on ettevõtte sisekliima.

PERFI meeldivalt mänguline vorm pakub kolm ühes lahendust:

 1. Annab suurepärase ülevaate ettevõttes toimuvast
 2. Võimaldab värvata meeskonnaga kõige paremini sobiv töötaja
 3. On suurepärane abimees ettevõtte finantside analüüsimisel.

PERFI abil saab ettevõtja:

* Värvata tööle meeskonnaga kõige paremini sobivaid inimesi

* Hinnata inimressursse ja töömahtu

* Testida töötajate oskuseid ja võimeid

* Teada, milliseid koolitusi ja arendusi personal vajab

* Ülevaade ettevõtte sees toimuvast

* Tagasisidet ettevõtte sisekliimast ja töötajate rahulolust

PERFI tööprotsess algab kliendikohtumisega, kus täpsustame koos probleemi, millele soovitakse vastust saada. Lähtuvalt eesmärgist valmivad iga ettevõtte jaoks spetsiaalsed küsimused. Treeningu lõpus saab ettevõte põhjaliku analüüsi koos konkreetsete ettepanekutega juhile probleemi lahendamiseks.

Võimalikud probleemid, mis võivad PERFI abil vajada lahendamist:

 1. Ma olen väsinud pidevatest värbamistest – kuidas saaks teha nii, et inimesed jõuaksid meie ettevõtteni?
 2. Kuidas värvata tööle meeskonnaga kõige paremini sobituvaid inimesi?
 3. Mul on vaja selgeks teha, millist koolitust minu osakond päriselt vajab?
 4. Mul on vaja aru saada, kes on meeskonnas päriselt otsustajad?
 5. Miks mu meeskond ei tee koostööd nii nagu mina seda soovin?
 6. Kes meeskonnaliikmetest oleks valmis lisaülesandeid juurde võtma?
 7. Ma tahan teha mõnd strateegilist otsust, aga ma ei tea, kuidas meeskond kaasa võiks sellega tulla?
 8. Ma tahan inimestele näidata, et tegelikult ma hoolin, aga mul pole olnud aega oma mõtteid meeskonnaga jagada.
 9. Ma soovin oma ettevõtte mainet parandada, sest see, mis välja paistab, ei ole tegelikult õige.
 10. Ma olen uus juht ja soovin võimalikult väikese ajakuluga aru saada, kes on minu meeskonnas.
 11. Mul puuduvad töösisekorraeeskirjad, aga ma vajan neid ruttu.
 12. Mul on olemas erinevad personalialased dokumendid, aga need on sisutühjad – vajan päris sisuga dokumenti.
 13. Minu uus meeskonnaliige peab kiiresti suutma sulanduda meeskonda.

Viies meeskonnaga läbi PERFI treeningu, on juhil lihtsam:

 • teha erinevaid personali puudutavaid otsuseid;
 • saada teada varjatud või uut informatsiooni;
 • leida üles meeskonna uusi oskusi;
 • teha karjääriplaani või muuta ametikohti;
 • saavutada liidripositsioon;
 • koostada uusi dokumente (nt töösisekorrareeglid vms);
 • analüüsida finantse;
 • luua harmooniline meeskond;
 • leida õigeid inimesi oma meeskonda (treening kui üks töövestluse osa);
 • muuta oma ettevõtte mainet.

KUS oleks kõige parem treeningut läbi viia?

Paljudel erinevatel üritustel, näiteks:

 • suvepäevadel
 • talvepäevadel
 • arengupäevadel
 • meeskonnaüritustel
 • motivatsiooniüritustel
 • sisseelamisperioodil
 • värbamisprotsessis
 • koosolekutel

Milline on personalikaardistuse treeningu PROTSESS?

Treening koosneb paljudest küsimustest, mis on jaotatud erinevatesse valdkondadesse. Selleks, et treening oleks sinu ettevõttele kõige kasulikum, koostame just sinu probleemile, väljakutsetele või eesmärkidele vastavad küsimused!

 1. Kliendi soovi kuulamine ehk probleemi kaardistamine
 2. Lähtuvalt probleemist küsimuste koostamine
 3. Esitleme küsimusi kliendile
 4. Treeningu läbiviimine valitud sihtrühmale (kestvus: 1 – 1,5h)
 5. Treeningu analüüs
 6. Analüüsi esitlus kliendile
 7. Kogu analüüsi dokumentatsiooni koostamine ja kliendile üle andmine.
Scroll to Top