Rendi ettevõttesse personalijuht

Lõpuks ometi on käes aeg, mil olen valmis pakkuma personalijuhi teenust.

Ettevalmistused selleks on kestnud aastaid, sest antud teenus on väga tugevalt seotud minu missiooniga ning põhjusega, miks üldse ettevõtlusega alustasin.

Olen kogu protsessi käigus, 8 aasta jooksul,  ise tohutult õppinud ja kogemusi saanud. Nüüd saan suure uhkusega öelda, et täna oleme selle teenuse pakkumiseks 100% valmis! Lisaks on meil ka juba tulemusi ette näidata.

                                     Ketlin Kasak 

Miks ma seda teha tahan?

Olen korduvalt näinud, kuidas läbi oskusliku personalisüsteemi loomise, kasvavad nii meie klientide käibed kui ka kasumid. Jah, tean, ka juhtidele endale on see esialgu uskumatuna tundunud. Täna vaatan tänutundega neid juhte, kes on läbi saavutatud stabiilsuse saanud justkui uue hingamise. Nende füüsiline ja vaimne tervis on selgelt paranenud, on rohkem aega puhkamiseks ning uued otsused on kvaliteetsemad ning rohkem läbimõeldud.

Kuidas saavutada juhina samasugune positsioon nagu eelpool kirjeldatud?

Rendi endale meie kaudu personalipartner, kes tegeleb Sinu ettevõttes personaliga selliselt, et tekivad personalialased süsteemid ja seeläbi kasvab võimekus vastu võtta uusi, kasumlikke projekte. Tean, kui palju on neid juhte ja ettevõtteid, kes peavad headest projektidest loobuma, sest pole inimesi, kes teostaksid vajalikke töid – raha põleb sõna otseses mõttes nina all.

Sinu kui juhi fookus peaks olema suunatud ettevõtte põhitegevusalale ning ülesannetele, milles tunned end tugevalt. Töötades enda tugevustsoonis, inspireerid töötajaid ning tõstad meeskonna motivatsiooni ja tahet teha oma tööd veel paremini. 

Sinu personalipartner peab suutma tekitada 3 – 5 aastaga sellise soovitussüsteemi, et töötajad hakkavad ise ennast ettevõttesse järjekorda sättima. Selleks peavad Sinu enda töötajad tundma uhkust oma tööandja üle, aga see saab juhtuda vaid siis, kui on mõeldud ja sisse viidud järgmised protsessid:

 •       Oskuslik kommunikatsioonijuhtimise süsteem
 •       Ettevõtte personalipoliitika väljatöötamine
 •       Töötasu- ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine
 •       Personalivajaduse planeerimine, valiku ja värbamise korraldamine
 •       Personalitööga seotud dokumentatsiooni haldamine
 •       Koolitusplaani koostamine (ka arenguprogramm)
 •       Puhkuseplaani koostamine
 •       Personalitööga seotud aruannete koostamine
 •       Personaalsete vestluste läbiviimise koordineerimine, neis osalemine
 •       Ettevõtte profiilikirjelduste koostamine koostöös juhiga
 •       Ettevõtte värbava juhi/tegevjuhi persooniloo intervjuu oskuslik läbiviimine
 •       Ettevõtet/juhti tutvustava video tegemisel juhendamine
 •       Workshop’ide läbiviimine
 •       Ettevõtte töötajate persoonilugude intervjuude oskuslik läbiviimine
 •       Ettevõttele turunduskalendri koostamine
 •       Töökuulutuste koostamine
 •       Ettevõtte sotsiaalmeedia postituste organiseerimine
 •       Sihtotsingute teostamine
 •       Taustauuringud
 •       Töövestluste (sh grupivestluste) läbiviimine ning kirjalike kokkuvõtete tegemine
 •       Praktiliste proovitöö ülesannete koostamine kandidaatidel
 •       Isiksusetestide organiseerimine vastavalt vajadusele
 •       Tööpakkumiste koostamine
 •       Eitavate vastuste sõnastamine ja kandidaatidele edastamine
 •       Personalitööga seotud eelarve koostamine, täitmise jälgimine
 •       Koolitamine ja juhendamine

Millised protsessid on Sul juba olemas ja millised valdkonnad vajavad veel arendamist?

Soovitan teha kiire kaardistuse, sest see annab selguse.

Selgus viib ettevõtet edasi.

Miks otsustasin sellist teenust pakkuma hakata?

Enne oma ettevõtte loomist, töötasin personalijuhina ning mul tekkis tugev visioon sellest, milliseid personaliinimesi juhid tegelikult enda kõrvale vajavad. Nägin, et personalijuhi töös on kõige keerulisem professionaalsed värbamissüsteemid tööle saada ja seda seetõttu, et kui lonkavad muud personali valdkonda puudutavad ülesanded, siis värbamisalane töö ei saagi hästi õnnestuda.

Oluline on tegeleda olemasolevate inimeste arendamise ning süsteemide loomisega ja seda nii, et kõik ettevõttes töötavad inimesed oleksid kaasatud. Kaasatus tagab selle, et igaüks tunneb end olulise osana ettevõttest ja soovitab tööandjat oma tuttavatele ning sõpradele. Parim soovitus on sõbra soovitus, mitte juhi, värbamisspetsialisti või personalijuhi soovitus. Seetõttu on oluline tegeleda personalitööga professionaalselt ja läbimõeldult.

Kuidas oleme suutelised sellist teenust pakkuma?

Aastatel 2014-2018 hankisin ise kogemusi erinevate suurustega ettevõtetes (nii mikro, väikesed, keskmised kui ka suured ettevõtted), pakkudes selleks värbamisteenust. Mõistsin kui erinevad on ettevõtted ja kui raske on ühte ettevõttesse personali leida samal ajal kui lihtne on seda mõnda teise ettevõttesse otsida. Avastasin, et saladus peitub ettevõtte töökeskkonnas ehk selles, kuidas personaliga ettevõttes ümber käiakse ning mida olemasolevad töötajad oma tööandjast tegelikult arvavad.

Ettevõtte edu saladus on ALATI MOTIVEERITUD INIMESED ja värbaja võib värbama jäädagi, kui pole korda tehtud personali alaseid protsesse.

2018. aastal alustasin teadlikult väärtuse loomise ning koolituste korraldamisega, et õpetada välja õige suhtumisega inimesi, kes oleksid ettevõtete juhtidele tugevateks personalipartneriteks. Hakkasin organiseerima ning läbi viima erinevaid koolitusi, veebiseminare, kirjutasin 2 raamatut ja väljendasin enda mõtteid ja kogemusi erinevates artikklites.

2020 ja 2021 esinesin ka tugevalt meedias ning kokku sai aasta jooksul televiisoris, raadios ja erinevates meediaväljaannetes lausa 135 korral sõna võetud. Tänu nendele tegevustele on meile viimase 4 aastaga tekkinud ca 8000 inimest andmebaasi. Nad usaldavad Kasak Solutionsit kui oma valdkonna eksperti ja tööandjat ning sellest lähtuvalt on huvitatud minu kogemustest ja teadmistest. Mul on hea meel, et minu meeskonda tahetakse kuuluda. Ühtlasi on see väga suur vastutus, sest minu kohustus on kirjutada uusi raamatuid ning luua aasta-aastalt veelgi enam väärtust. 

Kuidas garanteerime, et Sinu juurde saadetud personalijuht saab ülesannetega hästi hakkama?

Oleme loonud korra kuus toimuva mentorprogrammi, kus teadmisi jagavad lisaks Ketlin Kasakule ka teised oma ala professionaalid. Sinu personalipartner omandab igakuiselt uusi teadmisi ning püsib kursis valdkonnas toimuvaga. Spetsiifiliste küsimuste tekkimise korral on abiks meie loodud tugifunktsioonid, sest tean kui oluline on ühe personalijuhi või personalipartneri jaoks see, et tal on olemas tugivõrgustik. Toetuse puudumisel on väga kerge kaotada fookust ning paljud personaliinimesed on seetõttu läbipõlemise äärel. Minu soov on pakkuda oma inimestele teadmiste ja kogemuste rohket tugivõrgustikku, sest tean, mida on vaja, et teostada suurepärast personalitööd.

Kas saan seda teenust endale lubada?

Jah, muidugi saad!

Seda põhjusel, et pakume nii 25%, 50%, 75% kui ka 100%-lise tööajaga inimest. Olenevalt ettevõtte suurusest ning arenguetapist tuleb ära kaardistada, milliste ülesannetega on esmajoones vaja tegeleda ning plaani saab ja tulebki ehitada samm-sammult. Esmalt kaardistame Sinu ettevõtte hetkeolukorra ning paneme paika ülesanded, millest tuleb alustada. Kõike korraga ei ole võimalik ning ei tohigi töösse panna, sest kogu kollektiiv peab mõtete ja muudatustega harjuma. Koostame Sulle personaalse koostööpakkumise vastavalt Sinu käibele, ettevõtte seisukorrale ning väljavalitud ülesannetele.

Kuidas näeb välja Sulle sobiva inimese väljavalimine?

Sul on võimalus valida endale õige inimene läbi meie poolt organiseeritud värbamisprotsessi. Kõik meie personalipartnerid on julged tegema videosid, seega esmavaliku saadame Sulle videona.

Milline näeb välja koostööleping?

Esialgu sõlmime Sinuga aastase lepingu ning anname Sulle võimaluse poole pealt lõpetada, võttes maha kõik hirmud ja riskid ning võimaldades Sul tõsta taset ja liikuda kiiremini oma eesmärkide suunas. Kui meie poolt väljakoolitatud personalipartner on tasemel, siis Sinu protsessid paranevad ja märkad peagi, et on rohkem aega tegeleda Sinu jaoks olulisega.

Miks aastane leping?

Väiksema ajaga on väga raske personali alaseid muudatusi sisse viia. Muutuse loomine võtab aega. Hea meelega oleme Sinu eluaegsed partnerid. Koos arendame, koos teenime raha.

Miks mitte?

Mida edasi teha?

Täida allolev vorm ning meie tiim võtab Sinuga ühendust ja lepime kohtumise kokku!

Mul on suur au alustada Sinuga koostööd!

Peatse kohtumiseni!

Ketlin Kasak

Kasak Solutions
Scroll to Top

Liitu meie väärtuskirjaga

Võta ühendust

Tasuta konsultatsioonile registreerimine