Kasak Solutionsi strateegilise juhtimise koostööpartner Kaire Valge pühendub täielikult ja saavutab kõik enda eesmärgid

Foto: Kai  Kuusik-Greenbaum

Ütlus „kes teeb, see jõuab“ iseloomustab Kairet kõige paremini. Õpihimulise naise huvi ega tegutsemistahe ei rauge. Ta oskab luua enda tugevustega väärtust pea igas valdkonnas, aidates organisatsioonidel ja inimestel saavutada eesmärke loovust aktiveerivate ning raamist välja mõtlemist soosivate lahenduskesksete neuroteaduslikke põhimõtteid rakendavate meetoditega.

Kes on Kaire lühidalt?

  • 20+ aastat kogemust ettevõtlus konsultatsioonide, sh strateegilise arendamise, äriplaanide kirjutamise ja projektijuhtimise valdkonnas;
  • 13+ aastat kogemust koolitajana Eestis ja välismaal;
  • 15+ aastat kogemust teadliku enesejuhtimise ja -arengu valdkonnas;
  • 13+ aastat kogemust vabatahtlikus organisatsioonis MTÜ JCI Estonia, millest 2013-2017 organisatsiooni juhtivates rollides Eestis ja välismaal;
  • 8+ aastat kogemust meeskondade coachina;
    Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni ICF poolt väljastatud sertifikaat “Professionaalne coach;
    Täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus, tase 6.

Kaire taust ja karjäär

Ettevõtja perre sündinud Kaire on lapsest saadik olnud tegutseja. Juba väiksena ta teadis: „Tahan saada ettevõtjaks, nagu minu isa.“ Ta on õppinud ärijuhtimist Eesti ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja omandanud magistrikraadi Tartu ülikooli majandusteaduskonnas ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega juhtimisele ja turundusele. 

Kaire on tegelenud strateegilise juhtimise ja planeerimisega üle 20 aasta. Juba ülikooli ajal kirjutas ta äriplaane erinevatele ettevõtetele, kes soovisid saada rahastust Euroopa Liidult. Sealt on kasvanud välja ettevõtete teadlik strateegiline juhtimine, millest on saanud Kaire kirg. Teadmistejanulise ja ambitsioonikana naudib Kaire enda arendamist ja uurib pidevalt teaduspõhiseid käsitlusi. „Teadusartiklid on minu iganädalane lugemismaterjal,“ ütleb ta. Ta on tänulik, et saab tegutseda eri valdkondades. Ta õpib iga kord midagi juurde ja laiendab enda silmaringi – „Ükski ettevõte ei ole sama, igaühel on oma spetsiifika.“

 

Lisaks strateegilisele juhtimisele on Kairel üle 15 aasta koolitaja kogemust nii Eestis kui välismaal ja tal on täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse. Alates 2014. aastast on Kaire ka Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni poolt sertifitseeritud professionaalne lahenduskeskne coach (PCC).

Foto: Kai  Kuusik-Greenbaum

Foto: Kai  Kuusik-Greenbaum

Ettevõtete strateegiline juhtimine

Üheskoos ettevõttega loob Kaire strateegilisi plaane ja taktikalisi tegevuskavasid. Ta aitab saavutada eesmärke ja kaasata töötajaid juhtimisse, et töötajad oleks teadlikud enda rollidest ning sellest, milline on ühine suund ja mida tuleb teha, et saavutada ettevõtte ja töötajate püstitatud eesmärke. Tähtis on kaasata protsessi kõik töötajad, sest siis nad mõistavad, mida ja miks tehakse ning on valmis panustama. „Areng saab sündida üksnes koostöös töötajatega,“ räägib ta.

Kaire eraelu ja väärtused

Kaire väärtustab vabadust, mis oli ka üks põhjustest, miks ta otsustas ettevõtjaks hakata. Ta on elustiiliettevõtja ja naudib oma tööd. Aja jooksul on ta kandnud ka juhirolli ning mõistnud, et suudab olla produktiivsem tegutsedes üksi. Tehes koostööd erinevate partneritega suudab ta luua rohkem väärtust kui olles juht ühes kindlas organisatsioonis. „Tean, et ma ei toimi hästi raamides, pean saama olla loov.“

Enda tugevusena toob ta välja enesejuhtimisoskuse, mis on ettevõtjana oluline. See oskus on tulnud ajaga ja tänu endaga tegelemisele. Tugevale distsipliinile lisaks on ta oma tegemistes konkreetne ja süsteemne ja oskab näha suurt pilti –  ja seda nii eraelus kui ka oma töös. Kõige suuremat rõõmu tunneb ta nähes, et tema tegemised loovad teistes positiivset muutust.

Hea näide tugevast distsipliinist on ka tema regulaarne rutiin. Kaire armastab toimetada hommikuses rütmis ja on keskpäevaks jõudnud vallutada pool maailma. Kui töö on tehtud, siis tegutseb ta aga edasi: kord toimetab aias, kord kokkab või küpsetab, kord läheb hoopis koeraga looduses matkama – vastavalt tundele. Nii saab ta  kõigest välja lülitada.

Elus väärtustab Kaire igakülgset arengut, talle on oluline kvaliteetaeg iseendaga ja enda väärtustamine. Ta on elu valusatest õppetundidest õppinud – „Mina olen enda elus kõige tähtsam inimene.“ Kaire soovitab ka teistel teha teadlikult tööd iseendaga, sest olles parem versioon iseendast suudad luua ka suuremat muutust enda ümber. „Kõike ei pea tegema, oskama, saama ega valima. Mina valin enda ellu seda, mis paneb mul silma särama.“

Foto: Kai  Kuusik-Greenbaum

Scroll to Top

Liitu meie väärtuskirjaga

Võta ühendust

Tasuta konsultatsioonile registreerimine