Kasak Solutionsi tegevjuhi Kristian Maslovi fookus on tervikliku juhtimissüsteemi loomisel

Kasak Solutionsis alustas eelmise aasta suvel tööd uus tegevjuht Kristian Maslov. On palju põhjuseid, miks otsustasin end sellest positsioonist taandada ja anda see inimesele, kes suudab ellu viia minu ootused. Usaldan meie tegevjuhti täielikult – juba on näha, kuidas ta on ettevõtet positiivses mõttes muutnud. Juhtimiskogemus on väga väärtuslik vara, tunnen seda igal sammul.

Artiklis tuleb juttu sellest, miks ma näen, et omanik ja tegevjuht ei saa olla üks inimene, miks valisin just Kristian Maslovi, millised on tema töökogemused ja isiklikud väärtused ning milline näeb välja Kasak Solutionsi tulevik.

Miks ei saa omanik ja tegevjuht olla üks ja sama isik?

Väga palju oleneb sellest, millised on omaniku isiksus, tugevused ja tegutsemiskirg. Olen jõudnud arusaamisele, et naudin kõige enam turundustegevusi, minu missioon on parandada Eestis juhtimis- ja personalikultuuri. Usun, et meie juhtidel on käia pikk tee, et teadvustada, kui oluline on personalijuhi roll ettevõttes. Samas on tähtis, et ka personalijuhid ise saaksid aru, milline vastutus on neil ettevõtte käekäigu ja töötajate ees.

Soovin rääkida ja kirjutada selleteemalisi kogemuslugusid ja luua turundusmaterjali – seal on minu energia, kirg ja huvi. Samuti tahan laiendada meie HR inimeste mentorprogrammi ja kutsuda rääkima inspireerivaid inimesi. Soovin, et meie personalijuhid tunneksid siirast heameelt, et on just Kasak Solutionsi enda tööandjaks valinud.

Kokkuvõttes – tahan mõelda, arendada ja luua, et kogu meeskonnal oleks uhke tunne kliente teenindada ja neid uuele tasemele viia. Kui tunnen, et personalijuht on toetatud ja uhke oma tulemuste üle, annab see mulle meeletu jõu ja energia. Kui personalijuhid on tegijad, on ka kliendid rahul! Siiski mõtlesin varem, et me ei ole veel nii suured, et võiksin tegevjuhi positsioonist taanduda. Ühel hetkel sain aru, et just nüüd on õige aeg! Kogemustega tegevjuhi võiks pardale võtta siis, kui ettevõte ei ole veel suureks kasvanud. Et ettevõte oleks hästi juhitud ja kõikide töötajate tegevus läbipaistev, on vaja tegevjuhti, kelle fookus on ettevõtte ressursside ja tööde planeerimisel, püstitatud finantseesmärkide saavutamisel, müügimeeskonna juhtimisel, protsesside arendamisel, meeskonna juhendamisel ja nende arengu toetamisel ehk lühidalt tervikliku juhtimissüsteemi loomisel.

Võtsin aega, et Kristianit kui inimest ja juhti hinnata

Jälgisin Kristianit umbes kuus kuud, enne kui tegin talle ettepaneku ettevõtte tegevjuhtimine üle võtta. Võtsin aega, et teda kui inimest ja juhti hinnata. Austan tema puhul elu- ja juhtimiskogemust ning seda, kuidas ta valikuid teeb. Tema jaoks on ääretult tähtis aidata juhtidel areneda ja paremaks saada ning ta mõistab väga hästi, kui vajalik on personalijuhtide osa ettevõttes.

Ettevõtluse eesmärk on ettevõtet kasvatada ja kasumit teenida. Selle eesmärgi saavutamisel on suur osa ja vastutus finants-, müügi- ja arendusjuhi kõrval personalijuhtidel. Kasum ei teki suurest käibenumbrist, vaid targalt inimestega tegutsemisest ning tegevjuhile nõu andmisest. Kasum tekib, kui ettevõttes on juhtimis- ja HR-süsteemid paigas, töötajad motiveeritud ja tegutsevad efektiivselt ühe eesmärgi nimel.

Meil Kristianiga on elus ühised väärtushinnangud: ausus, austus ja areng. Hindan väga tema omadusi, nagu eetika, head kombed, härrasmehelikkus, intelligentsus, otsusekindlus ja julgus. Personalijuhtide töö on väga keeruline ning nõuab palju energiat. Kristian on suurepärane juht, kes aitab leida igaühes tema parimad omadused. Olen tänulik, et Kristian valis Kasak Solutionsi ja aitab mul täita missiooni, mis on minus pikki aastaid pulbitsenud.

Kristiani töökogemus

Kristian on olnud oma tööelus 32 aasta jooksul seotud üheksa ettevõttega. Esimene amet, mida ta pidas Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonnas õppides, oli tõlkimine, mida tegi nii kirjalikult kui sünkroontõlgina.

Juhiametit sai ta esimest korda proovida Hansapangas, kus tal õnnestus rahvusvaheliste maksete valdkonnas märgatavalt edasi arendada SWIFT-i süsteemi kasutamist koos panga IT-osakonnaga. See toimus 90ndate keskpaigas. Kristianile avaldas muljet, kuidas standardsete elektrooniliste sõnumitega sai pangas parandada töötajate produktiivsust ja vähendada inimlike eksimuste riski, mis on rahaga toimetades ülitähtis.

Pärast 1998. aasta kriisi liikus Kristian finantsmaailmast meelelahutusärisse, kuid sealgi oli tema töö seotud lähedalt rahaga. Piletikeskuse kaubamärgi alt korraldati suurte kontsertide piletimüüki Baltikumis ja Ukrainas, kus eestlaste initsiatiivil toimus näiteks 1999. aastal kolmepäevane festival Rock-Kyiv, mille peaesineja oli Metallica. See kogemus aitas Kristianil selgelt mõista, et igas riigis toimivad erinevad reeglid.

Pärast sajandivahetust alustas Kristian oma karjääri 3M-i kontsernis. Seal kogus ta juhtimistarkusi ja kogemusi üle 19 aasta. 3M on globaalne kontsern, mis on tuntud oma võimsa teadusliku potentsiaali ja sellest tulenevate leiutiste poolest. Nad tegutsevad praeguseni väga erinevates valdkondades. Kristiani juhtida oli kontserni äritegevus Eestis – see koosnes 16 valdkonnast telekommunikatsioonist tööstustoodeteni.

Kristianil õnnestus aastate jooksul luua väga tugevalt ühtehoidev meeskond ja lojaalne edasimüüjate võrgustik, kelle abil saavutati kogu kontserni vaates Euroopa suurimad turuosad terves reas valdkondades. Eriti tõusis esile võime juba suure turuosa juures leida võimalusi uue turu ja klientide lojaalsuse tekitamiseks. Klientidele pakuti näiteks ohutusvaldkonnas pidevalt uusi teadmisi ala arengu kohta, tutvustati uusi nišše ja korraldati sündmusi, mida kliendid ootasid pikisilmi. See kogemus andis Kristianile sügava uskumuse, et kui heas positsioonis sa ka ei oleks, alati on võimalik olukorda veel paremaks muuta ja leida uusi võimalusi kasvuks. Kristian ütleb, et talle ei pakkunud suurimat rahuldust niivõrd äriline edukus kui uued juhid, keda tal õnnestus arendada ja viia kontsernis järjest kõrgemale tasemele.

Pärast 16-aastast äri juhtimist Eestis liikus ta 3M-is edasi Ida-Euroopa ja hiljem ka Skandinaavia riikide SAP-ile ülemineku projektijuhiks. Tema ülesanne oli 22 erineva kultuurilise taustaga riigi äriprotseduuride lihtsustamine ja standardiseerimine. See oli hoopis jõulisemat tegutsemist eeldav amet, sest sisuliselt pidi nende riikide senised ärireeglid suures ulatuses üle kirjutama. Selleks tuli esmalt luua tugev ja usaldav toetajaskond ning liikuda edasi järk-järguliselt muudatuste inimeste viimisest nende nõusolekuni. Kõike seda tuli teha maatriksorganisatsioonis, otseste alluvateta.

Tulemuste üle on Kristian ülimalt õnnelik, sest ta sai korduvalt tunnustust ratsionaliseerimise eest, mida tal õnnestus kolme aasta jooksul kogu regioonis ellu viia. Taaskord ei kõnetanud teda sedavõrd laovarude optimeerimisest või hinnastusreeglite korrastamisest tulenev efekt kontserni kasumile, vaid pigem töötajatele muutustest visiooni loomine ja nendega koostöö saavutamine.

Pärast 3M-is oma karjääri lõpetamist keskendus Kristian teadlikult erinevate Eesti tootmisettevõtete aitamisele tegevjuhi rollis, ehkki tootmisega kokkupuudet tal varem ei olnud. Ta sai üsna kiiresti aru, et tema loomupärane tugevus on töö meeskondadega ja erinevate lähtekohtade juures tõhusa koostööni jõudmine.

Kristiani isiklik moto tööelus on olnud, et kui ta lahkub, tunnevad inimesed ennast paremini kui enne tema tulekut. Ja see on tal õnnestunud.

Soov anda edasi kogutud teadmisi ja kogemusi

Põhjus, miks Kristian otsustas liituda Kasak Solutionsi meeskonnaga, oli tema sõnul üheselt selge. Ta soovib anda edasi oma üle 25 aasta pikkuse juhtimiskarjääri jooksul kogutud teadmisi ja kogemusi.

Samuti on Kristiani silmis väärtuslik Kasak Solutionsi missioon olla strateegiline partner, kes pakub ettevõtetele eesmärkide täitmiseks professionaalseid personaliteenuseid.

Kristian tunneb, et meie ärimaastikul on personalijuhi ametile jäänud külge tugevalt assisteeriv maine. 3M-i kontsernis sai ta aga hoopis teise kogemuse, seega soovib ta Eesti ettevõtetele selgitada, et personalijuht peab jätkusuutliku ettevõtte jaoks olema sama strateegilise tähtsusega kui finantsjuht. Kui töötajatest ei hoolita, ei teki ka finantse, mida juhtida. Nii lihtne see Kristiani sõnul ongi!

Kristiani isiklikud väärtused

Nii tööl kui perekonnas on Kristiani jaoks olulised väärtused olnud alati 3 A-d: ausus, austus ja areng. Need garanteerivad, et asjad toimivad ja edenevad. Ta on neid väärtusi endas kandnud ja üritanud edasi anda ka oma kolmele lapsele, kes on juba täiskasvanud.

Kristian on kogu oma elu elanud Tallinnas. Ta naudib väga merd, teda võib sealt leida igal aastaajal ja sügavusel. Ta kannab hoolt oma füüsilise vormi eest, nii et kolm treeningut nädalas on miinimum. Meeskonnamängijana eelistab ta treeningutel koos toimetamist. Kõige sagedamini teeb ta BodyPumpi, FitBoxi, spinningut ja joogat. Võistlemise pärast sporti Kristian ei tee, küll aga on ta pühendunud jalgpallifänn ja elab tugevalt kaasa ühele Inglismaa klubile.

Kristiani suurim kirg on reisimine ja uute kultuuride vahetu kogemine. Tal on õnnestunud käia 77 riigis, millest kõige sügavama mulje on jätnud Lõuna-Aafrika Vabariik, Peruu ja Uus-Meremaa. Ta mõtiskleb, et ehk hakkab kunagi reisiblogisidki kirjutama – „ära iial ütle iial“ on üks ta lemmiklauseid.

Kasak Solutionsi tulevik uue tegevjuhiga

Meie eesmärk on rentida järgmise viie aasta jooksul Eestis välja sada personalijuhti. Samuti oleme liikunud kodumaalt välja ning plaanime seda teha veelgi intensiivsemaks. Kasak Solutions ei jää ainult Eesti ettevõtteks, mõne aasta pärast oleme juba rahvusvahelised!

Minu edaspidine töö on luua uusi koostöösuhteid, otsida esinemisvõimalusi ning toetada müüki ja turundust.

Scroll to Top

Liitu meie väärtuskirjaga

Võta ühendust

Tasuta konsultatsioonile registreerimine