Kasak Solutionsi personalijuht Marion Rakaselg oskab leida kõiges lahendusi

Marion on positiivse ellusuhtumisega naine, kes oskab leida igast keerulisest olukorrast suhkrutüki, mis teeb pipratera magusaks. Ta on veendumusel, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

Ka negatiivsed hetked on võimalus õppida ja areneda.

Müügist personalitööni

Marion on valdava osa karjäärist tegutsenud müügivaldkonnas. See aeg on õpetanud talle inimesi tundma, nendega vabalt suhtlema ja suurendanud empaatiat. Siiski on teda alati paelunud ka personalitöö – ta on osanud märgata ja väärtustada töötajate panust ettevõtetes. Ühel hetkel Marion tundis, et puhas müük ei pane tal enam silma särama ja soovis end teostada mõnes teises valdkonnas, kus saaks samuti inimestega suhelda ja neid aidata. Enda oskuste ja huvide kokku sobitamisel jõudis ta taipamiseni, et personalitöö oleks talle ideaalne väljund. Niipea kui temas oli tärganud äratundmine, avanes tal ka võimalus liituda Kasak Solutionsiga. Ta läbis HR Akadeemia ning nüüd on ta personalijuht: Just seda võimalust olingi oodanud!

„Värbamine on ju müük!“ leiab Marion, et müügikogemus on andnud talle tugeva põhja uuele ametile. Talle meeldib inimesi aidata, muresid kuulata ja suunata lahendusi leidma, süstides positiivsust. Müügitöö on talle lisaks inimeste ja nende piiride tundmisele andnud ideaalse läbirääkimisoskuse, mis aitab maha müüa ideid nii juhile kui personalile.

Marion personalijuhina

Inimestesse ja töösse suhtub Marion ühtemoodi, olgu ta ettevõttes alaliselt või rendipersonalijuhina. Ta aitab juhil personaliga seonduvad pingeid maha tõmmata ja võimaluse tegeleda teiste vajalike ja südamelähedasemate teemadega. Personalijuhina on võtnud Marion eesmärgiks, et inimesed tunneksid ennast töökeskonnas hoituna, neid märgataks ja tunnustataks. Nii on töötajat motiveeritumad ning valmis töötama ühise eesmärgi nimel. Seeläbi tekib võimas energia, mis viib ettevõtte kasvuni. Oluline on olla teistega ühisel lainepikkusel, mõistev ja inimlik, aga samas julgeda öelda, otsustada ja tegutseda.

Teistele on Marion kindlasti eeskujuks positiivsuse ja lahendustele orienteeritud mentaliteediga. Ka halbu olukordi saab enda kasuks pöörata, usub ta. Ta on otsekohene ja aus, julgeb inimesi arengu nimel mugavustsoonist välja tuua. Ettevõtte sisekliima on Marionile hingelähedane teema, ta soovib anda panuse teiste heaolusse ja panna inimestel silma särama. Ta on alati väga hinnanud inimsuhteid ja mõistmist, vastastikune austamine ja mõistmine loob tema sõnul tasakaalu. Tähtis on juhiga saavutada usalduslik klapp ja ühine lainepikkus, et maksimeerida tulemuslikkust.

Marion tunnistab, et on pikalt jälginud Kasak Solutionsi tegemisi sotsiaalmeedias ja talle jäi silma ettevõtte hea sisekliima – töötajatega arvestatakse, neile pakutakse väärtust ja hinnatakse nende eraelusid. Ta tunneb, et tal on ettevõttega ühised väärtused: oluline on ausus ja läbipaistvus, neil on ühine missioon inimesi aidata. Neid väärtusi tahab ta ka teistesse firmadesse edasi viia. Marion saab Kasak Solutionsi kogukonnalt ja mentorluse kaudu väga suurt tuge ning saab olla pidevas arengus. Ma ei oska seda kuidagi sõnadesse panna, seda peab tundma, kirjeldab Marion siinse kogukonna head energiat ja ühist lainepikkust. Inimesed mõtlevad kastist välja ja lahendamatuid olukordi pole.

Elu tuleb võtta kergusega

Isa on Marionile õpetanud, et teha tuleb korralikult või üldse mitte, seega on ta enda töös väga kohusetundlik ning on alati valmis tehtu eest vastutust kandma. Teen oma tööd hingega ja hästi,“ ütleb ta. Vaatamata sellele on pere ja lapsed Marioni jaoks number üks – kõik muu on muutuv. Ta leiab vau-efekte lihtsatest asjadest. Marion unistab maal elamisest, naudib aiatöid ja perega looduses tegutsemist. Tema tegemisi saadab hiljuti kuuldud mõte:

 

Mida sa mõtled, seda sa tunned. 

Mida sa tunned, seda sa teed. 

Mida sa teed, seda saad sa tagasi.

Scroll to Top

Liitu meie väärtuskirjaga

Võta ühendust

Tasuta konsultatsioonile registreerimine