TB Solutions

Taavi Põri, TB Solutions OÜ tegevjuht

Pika ajalooga tehnoloogiaettevõtte TB Solutionsi tegevjuht Taavi Põri on alati tähelepanu äratanud sellega, et leiab keerulisena näivatele probleemidele leidlikke lahendusi. Huvi vanade mustrite murdmise ja käimata radade avastamise vastu tärkas temas juba noores eas ning see viis ta ülikooliajal tööle mootorite katselaborisse. Laboris sai Taavi eksperimenteerida oma loovusega, samas aga ka teiste kõrvalt tarkusi omandada ja erinevate inimestega ideede plusse-miinuseid kaaluda. Tehnilise taibuga mees on lisaks sellele proovinud kätt robootikas ning aidanud roboteid projekteerida ja arendada. Tegevusi on saatnud optimism ja usk sellesse, et lahendus leidub kõigele.

Sihiteadliku ja enesekindla noore mehe pealehakkajalik mentaliteet jääb silma. Nii soovitati teda 2012. aastal ettevõttesse TB Solutions, toonase nimega Technobalt Eesti OÜ projekteerijaks. Mees võttis väljakutse vastu ning õige pea usaldati talle projekteerimisosakonna juhtimisvastutus. Aeg oli tormiline ja õpetlik, pani proovile ja karastas. Keerukate katsumuste keskel mõistis Taavi, et valmis tuleb olla absoluutselt kõigeks. Vahel venisid tööpäevad varajastesse hommikutundidesse ning aeg-ajalt pidi end täiesti uue valdkonnaga kurssi viima, mõistmaks, millised lahendused parasjagu käsil oleva projekti puhul toimida võiksid ja millised kindlasti ei sobi. Ta õppis tunnetama pisidetailide tähtsust, vaatama suurt pilti ning neid omavahel ühendama. Taavi, kes TB Solutionsis praktiliselt kõiki ameteid pidanud, on tänulik, et talle on niivõrd palju usaldatud ja tema kogemustepagas on sedavõrd rikkalik. Tal lasti võtta riske, aga lasti ka vigu teha ja neist hindamatuid õppetunde saada. Kõige sellega kaasnes vilumus, millesarnast igaühel ei ole, kuid mida paljud sooviksid.

Taavi on sihikindel mees, kes ületab kõik raskused, sest ei taha leppida vähema kui täiuslikkusega. Just seepärast otsustas ta 2020. aastal vastu võtta pakkumise ja hakata TB Solutionsi tegevjuhiks. Tänu temale on TB Solutionsi põhirõhk nüüd jäätmekäitlustehnoloogial, mis on mehe sõnul äärmiselt oluline teema, kuid millest paraku teatakse vähe. Unistuseks on TB Solutionsit juhtida nii, et ettevõttest saaks arvestatav konkurent ja jäätmekäitlustehnoloogia valdkonna globaalne liider. Kvaliteetse terviklahenduse pakkumine pole TB Solutionsile tänagi probleem, kuid perfektsionismi uskuva mehe südameasi on välja tulla sellise lahendusega, mis oleks innovatiivne ja veelgi tõhusam kui praeguse hetkel maailmas kasutusel olevad tehnoloogiad. „Meie peamine huvi on olla loogilises teljes. Kui prügi on kokku kogutud ja auto veab selle sorteerimistehasesse, siis meie huvi ongi, sellest hetkest, kui see on sinna hoovi peale tulnud, mõelda välja lahendused, kuidas korraldada prügi sorteerimine ja teha seda võimalikult efektiivselt. Seal ma näen kõige rohkem ruumi innovatsiooniks, et leida uusi, paremaid lahendusi,“ räägib ta. Tegevjuhina on ta valmis investeerima aega ja raha, et tulemus oleks väärtuslik nii ettevõtte, inimeste kui ka planeedi jaoks, ning ootab oma tiimilt samuti hingega asja juures olemist.

Oma meeskonna puhul peabki Taavi oluliseks proaktiivset lähenemist ja seda, et mõistetaks sõna vastutus tähendust. „See tähendab, et oskad vastust anda. Sa tead seda, mis toimub. Sul on ülevaade ja sa oskad ka planeerida järgnevaid tegevusi,“ lausub Taavi ja lisab, et vastutuse suurust peab suutma tunnetada. Lahendustele orienteeritus ja eelkõige just tahe leida lahendusi keerulisemateski olukordades on aga kõige väärtuslikumad omadused, mis heal meeskonnaliikmel olema peaksid. Taavi lähtub mõttest, et kogu teavet ei ole vaja ja polekski võimalik pähe tuupida, vaid tuleb mõista, kust vastuseid otsida, ning anda endast parim, et neid leida. Seejuures loeb leitavate lahenduste pädevus. „Selleks, et saaks kedagi usaldada, on ka vaja ikkagi kompetentsi,“ toob mees tähtsa joonena välja usalduse ja usaldusväärsuse. Ta hindab kõrgelt oskust analüüsida, vigu näha ja taibata, lisades, et edukust saab hinnata selle järgi, mitu korda ajaühiku jooksul inimene midagi taipab. Taiplikkuse suurendamiseks on tähtis õpihimu ning elu ja end ümbritseva vastu huvi tunda, siis avardub silmaring ja tekivad seosed, mis taipamisteni viivad.

 

Milline juht on täna aga Taavi ise? Selline, kes ütlebki: „Lahendamatuid olukordi minu maailmas ei eksisteeri.“ Mees lähtub probleemist ja lahendab selle nii hästi ja professionaalselt kui vähegi võimalik. Seejuures unustamata rahulikku meelt ja meeskonna mõtete kuulamist, teades, et sageli võib kellegi taipamine olla kui see üks õige tükk, mis kontekstipuslest senini puudus. Taavi on kindel, et kommunikatsioon on kuldne võti, mida tuleb kasutada. Niisiis suhtleb ta kaastöötajate ja klientidega avatult ning julgustab teisigi seda tegema. Vaid sel moel toimides saab Taavi koos TB Solutionsiga pakkuda oskuslikku lahendust, mis klientide vajadused rahuldab ja jäätmekäitlustehnoloogia nii Eestis kui mujal maailmas kõrgemale tasemele tõstab.

TB Solutionsi meeskonnalugu

TB Solutions OÜ projektijuhtimise meeskond koosneb oma ala professionaalidest, kes on kõik tulnud ettevõttesse tuttavate soovitusel. See ei ole eriline üllatus, sest jäätmekäitlustehnoloogia valdkonnas loeb referents. Rääkisime veidi sellest, milline on olnud projekteerijate ning projektiinseneride teekond TB Solutionsisse ning mis neid siin rahuloleva ja särasilmsena hoiab.

„Jäätmekäitlustehnoloogia on kiirelt arenev valdkond olles ühtlasi kasulik nii planeedile kui ka ühiskonnale, miks mitte anda enda panus,“ avab insener Rene enda vaateid. Meeskonnaga liitus ta poolteist aastat tagasi tegevjuht Taavi kutsel. Ta usub tulihingeliselt, et inseneeriaga saab ära lahendada maailmas päris suure hulga probleeme ning teadmistest ja oskustest ettevõttes puudust ei ole. Pidades oluliseks ka eneseteostust, naudib Rene esialgu suurte ning keeruliste probleemide väiksemaks hekseldamist, et need siis samm- haaval ära lahendada. Lisaks sellele hindab Rene kõrgelt ettevõttes kasutusel olevat tarkvara, mille abil on võimalik teha tugevusanalüüse ehk hinnata, kas disainitud konstrutsioon ka päriselus vastu peaks. “Ilus joonis ei taga, et asi töös püsiks,” lisab Rene kolleegide peanoogutuse taustal. 

Projektiinsener Andrei lisab juurde, et ka kliendi rahulolu nägemine tekitab head enesetunnet. „Igaühe panus on selgelt tuntav ning nähtav, ei ole tunnet nagu oleksid väike mutter suures masinas,“ sõnab ta. Elektriprojekteerimise valdkonnas on Andreil pikaajaline kogemus, olles varasemalt töötanud nii soojussüsteemide, elektri alajaamade kui ka elektrisüsteemide projekteerijana. Praeguseks on ta TB Solutionsis ametit pidanud juba seitse aastat ning ütleb selgelt ja keerutamata: „Olen rahul, siin on ülihea meeskond.“ 

Anti, kes on ettevõttes teist ringi, kuna vahepeal sai välismaal käidud, kiidab TB Solutionsis töötamise puhul laialdasi võimalusi: “Siin on suurem vastutus ka tootmise ja paigaldamise eest. Pole lihtsalt juhendi järgi projekti tegemine, vaid võimalus kliendiga detaile täpsustada, läbirääkimisi pidada, olla paigaldamise ja liini käivitamise juures ja reaalselt näha, kuidas asi tööle hakkab.” 

Mõnusat tööõhkkonda ning meeskonda tõstab esile ka projektiinsener Dmitri, kelle kutsus ettevõttesse tööle samuti tuttav. Kuna valdkond on kiiresti arenev ning iga projekt unikaalne, jätkub ka peale kaheksat tööl oldud aastat uusi väljakutseid: „Siin meeskonnas näen oma panust ning töö tulemusi. Tagasiside on vahetu, seega saan üsna kiirelt teada, kas see, mida oma peas mõtlen, ka reaalsuses toimiks. Introverdina hindan rahulikult ülesannete kallal tegutsemist, see töö sobib minu iseloomuga.“

Meeskonna kohta jätkub kiidusõnu ka projektiinsener Markol, kel tööstaaži 11 aastat. Tõsi küll, ajal mil tema ettevõttega liitus, oldi veel Technobalt Eesti OÜ nime all, kuid just väiksemat tiimi hindab ta rohkem. „Suures meeskonnas töötades oli töö iseloom närvilisem ja pingelisem, projekteerija pidi orienteeruma liiga paljudes eri valdkondades, nüüdseks on meil konkreetne suund ja saame tegutseda rahulikumalt, sest fookus on paigas,“ võrdleb ta muutust, mis aastate jooksul aset on leidnud. Ta on kindel, et teistes valdkondades töötades, ei oleks tal võimalust näha nii palju erinevaid tööstusettevõtteid ning nende köögipoolt. Tänu sellele on silmaring kõvasti laiem. „Vaadates suurtes tehastes masinavärgi töötamist ja teades, et oled seal protsessis ise ka osaline olnud, see on vägev.“ Eraldi toob ta välja ka veel tööaja paindlikkuse, kui tema jaoks olulise faktori. 

Tegevjuht Taavi paindlikkust ning vastutulelikkust hindab samuti projekteerija Kaspar, kes elab Ida-Virumaal ning töötab seega enamjaolt kodukontoris. Noormees tuli kaks aastat tagasi ettevõttesse praktikale ja siia ta jäi. Kaspar ütleb muigega, et veel on põnev ning tööstuses on objekte kuhu siiani jõudnud pole. Ühtlasi jagab mees mõtet ning üleskutset: „Kõik nii öelda planeedi päästjad, keda mina näinud olen, lähevad õppima keskkonna hoidmisega seotud erialadele, luues seadusandlust, et taaskasutada plastikut ning tekitada vähem heitgaase. Lahendusi aga küsimusele, kuidas seda kõike siis teha, neil ei ole. Kui tahad maailma päästa, õpi inseneriks.“ Öeldu ei jäta ruumis külmaks ühtki viibijat, kõik nõustuvad ühehäälselt.  

Mehed hindavad oma tööga seotud põnevust, igaühel neist, nagu ka ettevõtte juht Taavi Põril,  on tugev missioonitunne. Tõeliseks maiuspalaks oma töö juures peavad nad aga oma tehtud töö realiseerununa nägemist. Võimalus näha oma tööd realiseerununa ja ka toetav kollektiiv ning tööaja paindlikkus hoiavad neid motiveerituna. TB Solutionsi meeskonnal ei ole puudust ka ühistest tegemistest. Koos ka väljaspool tööaega aja veetmine on oluline kõigile osalistele. Ühise meeskonnana tegutsemine ja ühised mälestused toovad naeratuse näole, on mida koos meenutada!

 

Pavel, TB Solutionsi projekteerimismeeskonna juht

„Pavel, projekteerimismeeskonna juht, on oma valdkonna entusiast, kes on alati lahenduste leidmisele orienteeritud. Ta hindab kõrgelt ka seda, kui näeb meeskonnaliikmete initsiatiivi ja tullakse välja uute ettepanekutega. Igapäeva tööelus on meeskonnaliikmetel üsna palju vabadust ja paindlikust otsustada oma tööde teostamise üle. Põnevust tööellu lisab see, et kogu aeg on võimalik areneda, õppida midagi juurde ja tegeleda ka tootearendusega. „Takistused on ületamiseks, kokkulepped täitmiseks ja tähtajad on selleks, et neist kinni pidada“, ütleb Pavel sõbralikul toonil. Samasugust meelelaadi ootab ta ka oma meeskonnalt, kus üksteise toetamine ja kokkuhoidvus on iseenesest mõistetavad.“

TB Solutions Pavel

Soovid liituda TB Solutions ägeda tiimiga? Vaata SIIA

Scroll to Top

Liitu meie väärtuskirjaga

Võta ühendust

Tasuta konsultatsioonile registreerimine