Mentorprogrammi kogemused: juhtimise väärtus meeskonnatöös ja kultuuri loomisel

Möödunud neljapäeval toimus Kasak Solutionsi igakuine mentorprogrammi kohtumine, kus meie värskeim tiimiliige Gunnar Obolenski jagas mõtteid juhtimisest ja organisatsiooni kultuuri loomisest. See oli personalijuhtidele väga inspireeriv ja silmiavav kogemus.

Gunnari kogemused ja õppetunnid elust enesest on andnud hindamatuid teadmisi ning tema inspireeriv loomus on paeluv. Marion kirjeldas oma emotsiooni peale mentortundi: „Gunnarilt on nii palju õppida, tema lood on tõeline väärtus!“ Marion on töötanud suures ettevõttes ning on näinud, kuidas ahela lõpus olevad töötajad jäetakse tihti unarusse. „Meie edu aga sõltub just sellest, kui hästi hoolitseme iga töötaja ja iga aspekti eest organisatsioonis,“ toonitas ta. Marion võttis koolituselt kaasa tähelepaneku, et mõnikord on vaja suunata neid, kes on mugavusse langenud või tunnevad end ummikus olevat. „Kui on tunne, et töötaja on ummikus ja ei tea, kuhu edasi liikuda, siis hea juht keskendub enesearengule. Mõnikord aga on hoopis juht see, kellel on vaja kogeda või õppida midagi uut, et näha asju teise nurga alt.“

Marianne tõi esile Gunnari näited meeskonnatöö ja organisatsiooni kultuuri olulisusest, rõhutades, et iga meeskonnaliige peab mõistma oma väärtust ning omama ülevaadet ühise eesmärgi suunas liikumisest. Ta mainis: „Ilma pädeva juhita pole rakendil õiget suunda, aga kui mõni lüli on puudu või ei tea, mis on tema ülesanne selles rakendis, ei pruugi meeskond sihini jõuda või teeb seda läbi raskuste.“ Ta nõustus ka Gunnari mõttega, et mugavustsooni jäämine tippu jõudes ei ole edasiviiv, ning rõhutas enesearendamise ja uute kogemuste vajadust.

Sirlile jäid eriti meelde Gunnari sõnad „walk the walk, not only talk the talk“, mis rõhutavad tegude tähtsust sõnade kõrval ning meeskonna terviklikkuse ja ühiste väärtuste rolli. Need mõtted on talle abiks juhendamisel ja meeskonna ühtsuse loomisel.

Triinu jaoks olid inspireerivad eriti eelduste vältimise, meeskonna terviklikkuse säilitamise ning ühiselt mõistetud ja hinnatud väärtuste olulisuse teemad, mis annavad talle juhiseid nii meeskonnatöös kui ka igapäevaelus. Enim jäi kõlama mõte „tööl oleme meeskond, perekond on kodus“ – ta on tihtipeale üritanud luua tööl peretunnet, kuid siiski perest ei vallandata eksimuste pärast kedagi, küll aga võib juhtuda see tööl.

Kaiele oli Gunnari mentortund hea meeldetuletus ning tõdemus, et kõiki neid väärtusi ja põhimõtteid saab rakendada igas ettevõttes. Kõige olulisem vara on pühendunud ja motiveeritud töötaja. Personalijuhina võib see tähendada seda, et tööpäevas tuleb teha kiireid ja otsustavaid otsuseid, mis saavutatakse õppides ja töökogemustega.

Marisele jäi Gunnari esitlusest kõlama ettevõtte missiooni, visiooni ja väärtuste järjepidev töötajatele meenutamise olulisus ning ka nende juhtmõtete aegajalt ülevaatamine ning ajakohastamine on tähtis. Ettevõte peaks tema meelest suutma töötajate jaoks luua ning säilitada turva- ja ühtekuuluvustunnet, ning ta näeb, et Gunnari esitatud mõtted on selles kontekstis väga asjakohased. Maris meenutas Gunnari öeldud: „Kui oled ENESE-käivitaja, ISE-motiveeritud, ENESE-teadlik, ENESE-distsipliiniga, ISE-õppija, LOOMULT liider, siis see ongi kokku õige suhtumine.“ Ta usub, et lähiaja tööturu- ja värbamistrendid liiguvad sinnapoole, et otsitakse just õige suhtumisega inimesi ning ollakse valmis nende ümber kohanduma.

Lõpetuseks võib öelda, et igaüks õppis midagi uut või sai hea meeldetuletuse printsiipidest, mida võiks personalijuhina teada. Julgustame kõiki jätkama enesearengut ning hoolitsema üksteise ja oma organisatsiooni eest!

Kui see inspireeris Sind või tunned, et sooviksid olla osa meie mentorprogrammist, siis on Sul siin võimalus kandideerida meile personalijuhiks.

Scroll to Top

Liitu meie väärtuskirjaga

Võta ühendust

Tasuta konsultatsioonile registreerimine