Kes ma juhina olen

„Minu arusaam juhiks olemisest on pidevas muutumises, sest nii nagu muutume ajas inimestena, muutume ka juhtidena. Üks on aga kindel, juht peab omama võimsat visiooni- ja missioonitunnet, et astuda vastu raskustele ning mis veel olulisem, juhina ei tohi kaotada ära oma mina, sest päeva lõpuks on ka juht inimene.“

 

Juhiks olemine on osalt loomupärane, see tähendab, et eeldab teatud isikuomadusi, mida juhtimise õpikutest õppida ei ole võimalik. Vaid vähesed suudavad loetud teooria praktikasse ümber lülitada. Rääkides praktikast, siis juhina kogutakse know howd tihti läbi valusate kogemuste ning vigade. Neid ei tasu karta. See on osa protsessist.

„Arvasin kunagi, et juht peab olema tõsine, sest siis on ta tõsiseltvõetav. Püüdsin ka ise end vastuvõetavasse vormi sobitada, kuid täna näen, et andekas juht on inimlik, oskab inimestes head tunnet tekitada, neid märgata ja rääkida nendega nende keeles. Oluline on huumorimeele säilitamine, seda eriti kõige pingelisematel aegadel, sest  ilma huumorita ei ole elu. Üks minu enda suuremaid õppetunde on see, et juhina ei tohi kunagi minna kellegi teise elu elama, see on kindel viis emotsionaalselt läbi põleda. Vaimset sitkust ning vastupidavust on aga endas võimalik arendada ning iga juht peaks seda minu arvates ka tegema. Eneseareng on elukestev töö,“ selgitab Ketlin. 

Juht suure algustähega on väga raske olla. Pead olema kameeleon, karm, kuid samas leebe, tekitama inimestes tunde, et nad on nähtud ning kuulatud, samas hoides rangelt paigas ametialaseid piire. Tõsiasi on ka see, et juhte läheb tavaliselt vaja siis, kui peab langetama raskeid ning ebapopulaarseid otsuseid. Paraku tähendab see ka seda, et nõrgad lülid tuleb ettevõttest eemaldada, sest meeskond on täpselt nii tugev nagu selle nõrgim lüli. Mõnikord tähendab see aga hoopis peeglisse vaatamist ja endale eksimuste tunnistamist. 

„Inimesed otsivad oma töös üha enam tähendusrikkust ja midagi enamat kui vaid palganumber, seega on oluline pakkuda juhina oma inimestele väärtust. On juhte, kelle juurde tahetakse tööle minna just nende isiksuse tõttu. Pean end üheks neist. Selle aluseks on teatav valdkonna ekspertsus, enda nähtavaks tegemine läbi artiklite, videote, sotsiaalmeedia postituste. Jah, see on ka ajamahukas töö, aga garanteerib tegijate meeskonnaga liitumise

Usalduse poolelt jaotuvad juhid kahte leeri. On need, kes usaldavad, võimaldades töötajatel areneda ja need, kes ei usalda. Probleem seisneb selles, et need juhid, kes ei suuda usaldada, kipuvad kogu tööd ise ära tegema ja on seeläbi kiirteel läbipõlemiseni, „Kui sa ei usalda ennast, ei usalda sa ka kedagi teist. Usaldus algab iseendast, enesekindlusest või siis selle puudumisest. Meeskond ja selle toimimine on nagu peegel, mis näitab kiirelt kätte juhi enda arengukohad. Tasub  sinna aeg-ajalt pilk heita. Ideaalis peaks olema nii, et kui juht viibib mingil põhjusel ettevõttest eemal, ei juhtu ettevõttega mitte midagi,“ sõnab Ketlin. 

Enda eeskujudest, toob Ketlin välja liidri, keda kahjuks enam elavate kirjas ei ole, keda austati niivõrd, et tema ruumi sisenemisel tõusid inimesed püsti. Tegu oli juhiga, kes veetis vabu hetki töötajate seltsis neile oma elukogemusest lugusid rääkides ning neid julgustades. Kogemuslugude rääkimist ei tasu alahinnata, see on juhi jaoks üks meeskonnaga kontakti loomise võimalustest. Juht ei pea olema koolitaja, aga ta peab suutma inimestele usku süstida ning rääkida avatult raskustest ja hirmudest ja nendest võitu saamisest. Juhti tahetakse näha inimeste seas, mitte kõrgel elevandiluutornis  istumas ning vaid meile välja saatmas. Vähem oluline ei ole ka see, et liider omaks iga inimese tööülesannete tähendusest ja teostamisest ülevaadet, ütleb Ketlin: „Selle jaoks, et mõista kuidas iga indiviid tööalaselt kõige paremini funktsioneerib, peab juht olema kursis tema tööülesannetega, veel parem, ta peaks olema ka ise suuteline neid ülesandeid täitma.“

Võimekas ja arengu huviline juht peaks end ümbritsema sarnaste inimestega. Ka meeskonnaliikmete valikul võiks lähtuda sellest, et iga uus, lisanduv inimene, annaks tiimile oma teadmistega midagi juurde. Selleks et aga pidevas liikumises püsida, ettevõtte ning ka juhi enda arengu osas, on oluline ka mentorite kaasamine. Raamatute lugemine on väga kasulik ajaviide, kuid see ei asenda kogenud mentorite olemasolu, kes jagavad elulisi õppetunde. Siinkohal on oluline vestelda praktikute, mitte teoreetikutega. Rääkida võib igaüks, kuid tulemusi näitavad vähesed. 

„Juhiks ei õpita, vaid kasvatakse. Märka oma meeskonnas tegutsevaid inimesi ja anna ka neile võimalus kartmatuks liidriks areneda, see näitab juhina Sinu enda tugevust. Üksi jõuab palju ära teha, aga koos veel rohkem.“

Scroll to Top

Liitu meie väärtuskirjaga

Võta ühendust

Tasuta konsultatsioonile registreerimine